Project Description

מדיטציה והתפתחות עצמית

צום רוחני

״ צום המיצים הוא התוכנית המעמיקה ביותר שאנו מציעים. כאשר הצום נעשה בקונטקסט רוחני, התהליך מהווה את המקסימום שניתן להפיק ב-9 ימים מבחינת ריפוי טבעי, ניקוי רעלים והתפתחות עצמית. אנו קוראים לזה ׳חווית האדם השלם׳.

הצום נותן הזדמנות להתחיל מחדש, לאפס את המערכת, ולמצוא שוב את ההומאוסטזיס – הקצב הפנימי שלך. ״

ד״ר גבריאל קאזנס

זמן להתפתחות עצמית

בתוכנית צום המיצים מגוון סדנאות וטכניקות להשקטת המחשבה, להשגת תודעה צלולה, לבניית כח רצון ומיקוד מחודש בחיים. צום המיצים הוא תהליך של עצירה והתחלה מחדש, קל יותר לחוות מדיטציה ולקבל מבט מחודש על הגשמה עצמית בכל מישור בחיים.

סדנאות התפתחות עצמית בצום המיצים:

מעבר לסרגל הכלים